Skip to content Skip to footer
80808080
'den Günümüze
ana_1
666Başlıksız-2

Değer ve Sorumluluklar

Dem İlaç olarak, topluma ve sağlık sektörüne karşı taşıdığımız sorumlulukların farkındayız. Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza olan taahhüdümüzü en üst düzeyde tutuyoruz ve bu bağlamda aşağıdaki değerlerimizi ve sorumluluklarımızı temel alıyoruz:

1. Kalite ve Güvenilirlik: İnsan sağlığını korumak amacıyla yüksek kalitede ürünler sunmak için çalışıyoruz. Araştırma, geliştirme ve üretim süreçlerimizi titizlikle yöneterek, güvenilir ilaçlar üretiyoruz. Kalite standartlarımızı sürekli iyileştirmek için yenilikçi yaklaşımlar benimsiyoruz.

2. Etik Davranış ve Uyumluluk: İş etiği ilkelerine bağlı şekilde tüm faaliyetlerimizi dürüstlük, şeffaflık temelinde yürütüyoruz. Yasalara, düzenlemelere ve sektör standartlarına uyumlu olarak yürüttüğümüz üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.


3. İnovasyon ve Araştırma:
Sağlık sektöründeki gelişmeleri takip ederken yenilikçi çözümler üretmek için araştırma ve geliştirmeye yatırım yapıyoruz. İnovasyonu teşvik ederek, hastalara daha iyi tedaviler sunmaya ve sağlık hizmetlerini ileri düzeye taşımaya odaklanıyoruz.

4. Sürdürülebilirlik ve Çevre: Çevreye olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Üretim süreçlerimizde olumsuz çevresel etkileri azaltmak için gereken önlemleri alıyor ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsiyoruz. Enerji ve kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor, atıklarımızı kontrol altında tutuyoruz.


5. Topluma Katkı ve İnsan Sağlığı:
Sağlık hizmetlerine erişimi artırmak, toplumda sağlık farkındalığını yaymak ve insana değer katmak için çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılıyoruz. Hastaların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için çalışmalar yürütüyor ve toplumun sağlık ihtiyaçlarına çözümler sunmaya odaklanıyoruz.

0+
Çalışan
0 Bin m²
Üretim Alanı
0+
Terapötik Alan