Skip to content Skip to footer

İnsan Kaynakları
Yönetimi

kariyer

İnsan Kaynakları Vizyonu

Türkiye ilaç sektöründe tercih edilen bir şirket olmak istiyoruz.

Çalışanlarımız için en iyi ortamı sağlayarak onların performanslarını arttırmak istiyoruz.

En değerli varlığımız olan insan kaynağımızın
Dem İlaç'ın kurumsal değerlerini benimseyip bu değerleri geliştirebilecek kişilerden oluşmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

İnsan Kaynakları Politikamız

Dem İlaç'ta İnsan Kaynakları Yönetiminin temel politikası, şirketimizin amaçlarına ulaşabilmesi için, tüm insan kaynaklarının en doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır.

Dem İlaç İnsan Kaynakları, şirketin ihtiyaçlarını önceden tespit ederek ve sektörü yakın takip ederek, şirkete katkı sağlayacak uygulamaları geliştirir. Bunun yanı sıra, şirket içi ve kurumsal iletişim faaliyetlerini planlar, sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirir.

En iyi ve verimli insan gücünü çekmek ve istihdam etmek, çalışanlarımızın yetkinliklerinden ve yaratıcılıklarından yüksek verim sağlamak, performanslarını arttırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak Dem İlaç İnsan Kaynakları'nın temel hedefidir.

İnsana Saygı

Çalışanlarımızın en değerli varlığımızdır bu nedenle çalışanlarımızla ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine oturtmayı hedefliyoruz, onlarla uzun yıllar birlikte olmak istiyoruz.

Ekip ruhu ve dayanışma bilincini pekiştirmek için, çalışanlarımızın çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerde bir araya gelmelerini organize ediyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığına önem veriyor, işyerindeki başarılarının ve mutluluklarının ancak sağlıklı bir yaşamla mümkün olduğuna inanıyoruz.

İş sağlığı ve işçi güvenliği yönetmeliklerine uygun fiziksel çalışma ortamları yaratmaya hedefliyoruz.

Performanslarının adil ve şeffaf bir şekilde karşılıklı görüşmelerle değerlendirileceği, kariyer imkanı olan, görüşlerini rahatça belirtebilecekleri sıcak ve samimi bir ortam vaat ediyoruz.

Temel Amaçlar

Hedeflerimize ulaşmamız için gerekli olan insan kaynakları politikaları ve uygulamaları oluşturmak,

İnsan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak,

Doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek; bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere yerleştirmek,

İnsanların gösterdikleri iş performansına uygun şekilde yükselmelerini sağlamak,

Çalışanların eğitim eksikliklerini belirleyerek bunların giderilmesi için eğitim programlarından yararlanmalarını sağlamak,

Çalışanları takdir ve motive etmek, onların heyecan ve gurur duydukları bir şirkette görev yapmalarını sağlamak,

Çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını arttırmak,

Adil ve örnek gösterilen bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak,

İş Başvurusu

İş ve staj başvurularınız için özgeçmişinizi insankaynaklari@demilac.com.tr adresine gönderebilir veya Kariyer.net Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.