Skip to content Skip to footer

KALİTE POLİTİKASI
• Ürün kalitesini, müşteri ihtiyaç ve istekleri, gelecekteki beklentileri doğrultusunda gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek,
• Tedarik ilişkilerini güçlü tutmak,
• TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğunu ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• Öngörülü, planlı ve dış etkenlere karşı güçlü bütçe yönetimi ile çalışmak,
• Değişen koşullara uygun geliştirilen alternatifli ekonomik planlarla çalışmak,
• Güçlü satış ekibi ve stratejileri ile Pazar payı büyük ürünlerle çalışmak,
• Çalışanlarımızın memnuniyetine önem veriyoruz. Periyodik süreçlerle memnuniyet anketi çalışması ile koşullarımızı iyileştirmek,
• Çalışanların yönetim sisteminin işleyişine aktif olarak katılımını sağlamak,
• Çalışanların verimliliğini ve işleyişe katkısını sağlayabilmek amacıyla eğitimler ile sürekli gelişimini ve bilinçlendirilmesini sağlamak,
• Yasal süreçleri takip edip faaliyetlere yön vermek,
• Mevcut süreçlerin yönetiminde risk değerlendirmesinden faydalanmak,
• Talep edilen ürünlerin kalite şartlarına uygun olarak sevkiyatını sağlamak,
• Sektördeki başarısını her geçen gün daha da arttırarak daima tercih edilen ve bu sayede pazardaki payını sürekli arttırmayı hedefleyen bir kuruluş olmaktır.

ÇEVRE POLİTİKASI
• Her bir faaliyetimizde öncelikle çevrenin güvenliğini sağlamak,
• Tüm iş yerlerimizde uygulanan faaliyetlerin çevresel etkilerini tespit etmek, tespit edilen risklerin oluşturacağı kirliliğin önlenmesi veya en aza indirilmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak,
• TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğunu ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• Çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik kaynaklar ayırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak çalışmalar yapmak,
• Çevreyle ilgili yasalara ve yönetmeliklere eksiksiz olarak uymak,
• Kurum içinde çevre bilincinin artması için sürekli olarak eğitim imkanları yaratmak, çalışanlarımızın çevreyi korumak için gerekli bilince sahip olmasını sağlamak,
• Atık üretimini sürekli azaltıp çevreye karşı duyarlı olmak,
• Tedarikçilerin seçiminde kuruluşların çevre yaklaşımlarını dikkate almak; çalıştığımız tedarikçilerle çevre politikamız dahilinde açık, aktif ve üretken bir işbirliği oluşturmak ve bu kuruluşların çevre bilincinin arttırılmasını sağlamak,
• Bulunduğumuz çevrenin bizlere emanet olduğu bilinciyle; doğal kaynak kullanımını azaltmak, kirlenmeyi önlemek, atıkları uygun şekilde yok etmek, verimli enerji kullanımını desteklemektir.

İSG POLİTİKASI
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında benzer sektördeki veya dünyadaki gelişen teknoloji ve metotları takip etmek ve bunları firmamız bünyesinde uygulanabilir olmasını sağlamak,
• TS EN ISO 45001 İSG Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak işyerinden kaynaklanan kazaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamak,
• Yürürlükteki yasal mevzuata ve diğer şartlara uyulmasını eksik olarak sağlamak,
• Çalışanlarımızın, alt işveren çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek her insanın sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek,
• Kendimizin ve diğer şahışların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü önlemi almak ve korumayı sağlamak,
• Çalışanlarımızın ve alt işveren çalışanlarımızın eğitimlerini eksiksiz ve zamanında almalarını sağlayarak işçi sağlığı ve iş güvenliğinin uygulanması konusunda sürekli gelişimi sağlamak,
• Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmektir.

Sertifikalarımız